פוקס וחברים

ד'ר עוז מאשר כי הוא מכבה את הופעתו לעת עתה לאחר שאיש צוות יבדוק חיובי ל- COVID-19