אַחֵר

'Glee' לוהק להתאחד בטקס פרסי המדיה של GLAAD בכבוד מורשת דמותה של נאיה ריברה