אַחֵר

גוון סטפני מבקשת 'תן לי להציג את עצמי מחדש' לשנת 2021 בקליפ חדש