מת'יו מקונוהי

מתיו מקונוהיי אומר שהוא ידע שאשתו קמילה אלבס הייתה 'משהו מיוחד' מיד