שורשי הדשא

'המשרד' כוכב קריד בראטון מוציא שיר חדש שהיה במקור פארודיה לשיר נושא