טֵלֶוִיזִיָה

צוות 'דברים זרים' מאחלים יום אב שמח ל'אבא 'סטיב הרינגטון