בתים

טים מקגרו ופיית 'היל מוכר אי פרטי של 35 מיליון דולר בבהאמה