אַחֵר

פושה טי אומר כי קו הביגוד הקרוב של דרייק נקרא אדידון, הקרוי על שם הבן אדוניס